Няколко полезни WordPress плъгина

Мисля че няма нужда да обяснявам всеки плъгин какво прави , имената казват достатъчно 🙂

WPtouch iPhone Theme

WP Super Cache

WP-PostViews

WordPress Related Posts

WordPress Exploit Scanner

WordPress Database Backup

Search Meter

Popularity Contest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *