Не можах да стана нищо

Не можах да стана нищо: Нито добър , нито лош , нито негодник,

нито честен човек , нито герой , нито мекотело. А сега пилея дните си

в ъгъла и се терзая с горчивото и съвършено безполезно усещане ,

че един интелигентен човек всъщност не може да стане нещо ,

че “Нещо” излиза само от глупаците.

Ф. Достоевски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *