Два въпроса

Два въпроса които могат да променят живота ви изцяло!

1) как/с какво ще бъдете запомнени ?

Вторият въпроса трябва да си го задавате всяка вечер преди да си легнете да спите :
Днес бях ли по-добър от колкото вчера ?

Аз се опитвам , а Вие ?